Documental da presentación e creación de sinerxias cas Asociacións e Empresas Expositoras con stands na ” Feira de Proxectos Laborais e de Vida Feministas ” no Mercado de San Agustín da Coruña pola PFG A Coruňa o 26 de novembro de 2017.

#traballandopolanormalizaciónfeminista

#laborando # plataformafeministagalega #sumandopolaIgualdadedeXénero #ámbitolaboral #ámbitoeconómico#ámbitocultural