Libres, desobedientes e feministas, para mudalo todo!

Contacta!

Na conmemoración do nomeamento dunha rúa da Coruña co nome de “Elisa e Marcela” na Casa Museo Casares Quiroga como parte da PFG da Coruña organizado polo Observatorio de Igualdade – Asociación.
#apoiandoaIgualdadeXéneronocolectivoLGTB

#organizadopoloObservatoriodeIgualdade-Asociación.ProxectoXuntasE7coresAsociación     #traballandoaIgualdade

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplataformafeministagalega%2Fposts%2F1218204718266017&width=500" width="500" height="620" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>
Skip to content