A Plataforma Feminista Galega é un espazo vivo de encontro e de relación, aberto á participación e ás propostas de todos os feminismos

Share This