Libres, desobedientes e feministas, para mudalo todo!

Contacta!

Declaración de accesibilidade

É o noso obxectivo pór toda a información desta web a disposición do maior número de persoas, evitando a exclusión e promovendo a accesibilidade para conseguir a universalización da información. O obxectivo é que o maior número posible de persoas poidan navegar polas súas páxinas sen atopar dificultades de acceso.
O tamaño das fontes utilizadas é adaptable e as persoas que visitan o noso sitio web poden cambialo conforme ás súas necesidades. A maioría dos navegadores dispoñen dunha opción de menú (Ver > Tamaño de texto) que che permitirá agrandar e reducir as fontes, e podes conseguir o mesmo efecto virando a roda do rato mentres pulsas a tecla Control.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co nivel AA das Pautas de Accesibilidade para a contido Web na súa versión 2.1, debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:
Debido a que se utiliza un xestor de contidos e existen varias persoas actualizando e creando contidos novos, non se pode garantir que os mesmos sexan conformes coas WCAG 2.1. No entanto, comprometémonos a revisar os mesmos periodicamente e a solucionar os problemas que as persoas usuarias nos notifiquen.
Existen contidos multimedia antigos que non cumpren co Nivel AA de accesibilidade por non contar con subtítulos ou transcrición textual.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 09 de abril de 2021 tras a revisión da páxina principal polo persoal técnico encargado do mantemento do sitio web.

Compromiso coa accesibilidade

A pesar do esforzo realizado, dados os contidos xa publicados neste sitio web, resultou imposible a súa adaptación completa ás pautas de accesibilidade exixibles. Se atopas unha páxina ou documento que non cumprise co establecido, ou ao que non podes acceder correctamente, ou ben queres formular calquera queixa, consulta ou suxestión, por favor, fáinolo saber mediante o formulario de contacto que atoparás a continuación.
Grazas por visitarnos.

Consultas, queixas e/ou suxestións sobre accesibilidade

Pomos á túa disposición en calidade de persoa usuaria, este formulario como medio de comunicación de consultas, suxestións, queixas ou solicitudes en relación coa accesibilidade do noso sitio web.

Skip to content