Libres, desobedientes e feministas, para mudalo todo!

Contacta!

En Galicia prodúcese unha agresión sexual cada tres días, 54 feminicidios nos últimos sete anos,  6.500 denuncias por violencia de xénero no pasado ano. As mulleres feministas galegas esiximos recursos para a prevención da violencia de xénero. Ante o compromiso de facer campañas contra a violencia machista destinadas a homes e nenos, o 25N, a Xunta nos agasalla coa exaltación da muller, seica somos un produto de festa gastronómica. A necesidade de coeducación e a prevención no eido educativo respóndese con Plans Proxecta con cero euros de orzamento.

Galicia reclama un aumento do número de xulgados de Violencia de Xénero dotados de persoal suficiente e formado. Imprescindible reformar ditos xulgados para evitar o cruce entre vítimas e agresores. É preciso aumentar os recursos para atención psicolóxica ás vítimas. Estas medidas deben chegar tamén as vítimas de violencia sexual. Para ter recursos precisamos orzamentos.

O Estado Español adoece de falta de vontade política para loitar contra a violencia machista, sen orzamentos non hai compromiso. Lexíslase sobre violencia de xénero, asínanse Convenios Internacionais contra a Violencia de Xénero, planifícase contra a Violencia de Xénero, acórdanse Pactos de estado contra a Violencia de Xénero…que esmorecen por falta de recursos. Un exercicio de hipocrisía extraordinaria, unha inmobilidade permanente: o patriarcado decorado con papeis mollados. Estamos fartas de ser asasinadas, violadas , agredidas abusadas, esiximos o Estado os 200 millóns de euros comprometidos e un aumento dos orzamento anual e que o estado Español se comprometa aumentar a partidas orzamentarias cada ano.

Compañeiras, debemos contestar a este goberno machista, indolente e que nos engana. Sen o diñeiro prometido non se poderá facer política feminista. Para que? Para educar en igualdade, previr as violencias machistas desde a infancia, protexer e atender ás vítimas de violencia, para ter uns medios de comunicación que nos respecten, para formar e sensibilizar á xudicatura, persoal sanitario, docente e ás forzas de seguridade do estado… En definitiva, para construír unha sociedade xusta e libre, onde vivamos vidas dignas de ser vividas. Señores e señoras do goberno, señor Rajoy, señor Feijoo. Canto valen as vidas das mulleres? Compromiso = Presuposto A loita segue, Vémonos nas rúas. Nin unha menos!

Skip to content